26 september 2019

Wettelijke nationale normen (NEN-normen) zijn gratis geworden

Het Kabinet heeft aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat nationale normen (NEN-normen) waarnaar dwingend wordt verwezen in wet- en regelgeving gratis beschikbaar moeten zijn.

Dit houdt in dat de normgebruiker niet voor de norm hoeft te betalen om deze te kunnen inzien. Via NEN Connect zijn deze normen vrij beschikbaar en meteen te raadplegen. U dient zich wel eerst daar te registreren.

Ook interessant...

07 december 2012

Achmea

07 december 2012

Stichting Certificering Grafimedia

20 mei 2019 | Schiphol-Rijk

Gebruik AVG-stappenplan blijft gratis voor KVGO-leden tot juli 2020

27 december 2017

Zorgverzekering Zilveren Kruis