14 mei 2019 | Schiphol-Rijk

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 aangepast

Per 1 juli 2019 stijgen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon (WML) met 1,23 procent in vergelijking met 1 januari 2019.

Dit is vastgesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen.

Van 22 naar 21 jaar
Niet alleen de hoogte van het wettelijk minimumloon wijzigt. Ook de leeftijd waarop de werknemer minimaal recht heeft op het wettelijk minimumloon – en er dus geen wettelijk minimumjeugdloon meer betaald mag worden – verandert. Voortaan moet al vanaf de leeftijd van 21 jaar in plaats van 22 jaar het wettelijk minimumloon worden betaald.

Tabel
In onderstaande tabel staan de bruto minimumbedragen in euro’s per maand en per uur bij een 36-urige werkweek vanaf 1 juli 2019 (zoals aangegeven door de overheid).


Grafimedia cao: Participatiewet
De Grafimedia cao bevat in artikel 2.2.2 de bepaling dat Wajongers met arbeidsvermogen en andere werknemers die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet mogen worden betaald conform het wettelijk minimum(jeugd)loon. Het cao-artikel stelt dat voor de berekening van het WML wordt uitgegaan van een 36-urige werkweek. De bedragen per maand gelden derhalve in het geval zij gemiddeld 36 uur per week werken. Bij een kortere arbeidstijd geldt een pro rato-berekening van het WML (bijvoorbeeld 24/36 bij een 24-urige werkweek). Bij een gemiddelde werkweek van 38 uur geldt een extra toeslag van 5,56% (38/36).

Grafimedia cao: Aanloopschalen en BBL
Werknemers die nog niet alle taken binnen hun functie vervullen, kunnen op grond van cao-artikel 2.4 tijdelijk in een aanloopschaal worden ingedeeld. Let er hierbij op dat minstens het bij de leeftijd van de werknemer passende WML wordt betaald.

Personeelswijzer
Altijd op de hoogte blijven van al het nieuws rond werknemerszaken? Kijk op de KVGO Personeelswijzer en abonneer je op de digitale nieuwsbrief.

Ook interessant...

14 mei 2019 | Schiphol-Rijk

Collectieve loonsverhoging per 1 juni 2019

03 mei 2019 | Schiphol-Rijk

Boekje Grafimedia cao 2018-2020 verschenen