16 juli 2018 | Schiphol-Rijk

Werkgevers gaan niet in op ultimatum vakbonden

Onlangs ontving de werkgeversdelegatie een brief van de vakbonden met niet alleen een ultimatum, maar ook een onjuiste weergave van het Grafimedia cao-proces. De bonden betichten de werkgevers ervan de onderhandelingen te hebben afgebroken, maar vergeten daarbij aan te geven dat de werkgevers niet anders konden omdat de vakbonden totaal onverwacht hun oorspronkelijke eisenlijst weer op tafel legden.

De werkgevers vinden dit onvoorstelbaar. In een onderhandelingsproces bekijken partijen gezamenlijk hoe zij tot een resultaat kunnen komen. Daar waren zij dinsdag 19 juni ver mee gevorderd.

Volgens de bonden waren er nog twee punten, namelijk het loonbod dat te laag was en dat er iets opgenomen moest worden over de instroom van jongeren. Afgesproken was om 21 juni verder te praten.

Geen enkel signaal
De werkgevers hebben op die datum een bod gedaan dat in vergaande mate tegemoet kwam aan de eisen van de vakbonden en dat volledig in lijn lag met hetgeen eerder aan de orde was geweest. De bonden hadden geen enkel signaal gegeven dat zij het bod onaanvaardbaar zouden vinden.

In plaats van met wijzigingen op dit bod te komen, zoals gebruikelijk in een onderhandelingsproces, kwamen zij terug met een eisenlijst die weinig afwijkt van de oorspronkelijke eisenlijst die zij aan het begin van de onderhandelingen aan werkgevers presenteerden. Dat is achteruit onderhandelen. De werkgevers zagen op dat moment geen andere mogelijkheid dan het cao-overleg te verlaten.

Ultimatum
De vakbonden hebben de eisenlijst deze week als ultimatum gepresenteerd. Vóór 13 juli 2018 8.00 uur ’s ochtends konden de werkgevers de eisen inwilligen. Daar is de werkgeversdelegatie, gesteund door reacties uit de ledenkring, niet op ingegaan. Het werkgeversbod is reeds het maximale wat de bedrijfstak kan dragen.

De werkgevers hebben de vakbonden nogmaals het werkgeversbod voorgelegd en hen uitgenodigd daar uiterlijk op 19 juli 2018 om 12.00 uur op te reageren.

In de bijlagen is het werkgeversbod van 21 juni en de briefwisseling tussen het KVGO en FNV Media en Cultuur lezen. De brieven van en aan CNV Vakmensen en De Unie zijn vrijwel identiek en zijn daarom niet bijgevoegd.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met het KVGO via info@kvgo.nl of 020-543 56 78.

Voorultimatum cao Grafimedia van FNV en CNV Brief 12 juli 2018 aan FNV Media en Cultuur Bijlage bij brief 12 juli aan FNV Media en Cultuur plus De Unie

Ook interessant...

25 januari 2019

Dossier Grafimedia cao