19 juli 2018 | Schiphol-Rijk

Vakbonden wijzen ultiem bod Grafimedia cao van werkgevers af

De vakbonden FNV Media en Cultuur en CNV Vakmensen hebben op 19 juli in een brief aan het KVGO laten weten dat zij het ultieme bod van de werkgevers over de Grafimedia cao afwijzen. Dit heeft tot gevolg dat de sociale partners voor dit moment zijn uitonderhandeld en dat het bod dat door de werkgevers is gedaan van tafel is.

De werkgevers zijn zeer teleurgesteld over de houding die de vakbonden in het onderhandelingsproces hebben ingenomen. Zoals eerder is aangegeven zijn de werkgevers van mening dat de vakbonden achteruit onderhandelen en geen oog hebben voor de situatie in de bedrijfstak.

Het bod van de werkgevers bevatte een substantiële loonsverhoging, invoering van het derde WW-jaar en een generatiepact.

Tot het uiterste
“Het is jammer dat de vakbonden deze kans laten liggen en het bod afwijzen. Daarmee is het afsluiten van een cao-akkoord op afzienbare termijn van de baan”, aldus Richard van den Berg, voorzitter van de werkgeversdelegatie.

“Met het ultieme bod zijn de werkgevers tot het uiterste gegaan van wat verantwoord is. In onze sector is sprake van enorme overcapaciteit, stijgende productiekosten en een in 2018 verwachte omzetdaling van 3% (3,5% in 2019). Gelet op deze situatie zit er gewoonweg niet meer in. De werkgeversdelegatie voelt zich daarin gesteund door de reacties van de KVGO-leden.”

Terzijde staan
De vakbonden hebben aangekondigd dat zij de komende periode hun leden gaan raadplegen en de actiebereidheid zullen peilen. Collectieve acties, waaronder werkonderbrekingen en stakingen behoren volgens hen tot de mogelijkheden.

Truus Boomgaard van het KVGO: &#822Mochten werkgevers geconfronteerd worden met acties (in welke vorm dan ook) dan verzoeken wij u dit te melden bij het KVGO. Zo houden wij zicht op wat er gaande is en kunnen wij de leden van het KVGO waar mogelijk terzijde staan.”

Meer informatie over het omgaan met acties en stakingen is – exclusief voor KVGO-leden – hier te vinden na te zijn ingelogd:  Informatie rond acties en stakingen

Ledenraad
Om de situatie rondom de cao-onderhandelingen te bespreken zal op 18 september 2018 een extra besloten Ledenraad plaatsvinden. De uitnodiging met daarin de mogelijkheid tot aanmelden volgt, maar de datum kan genoteerd worden.

Mochten er vragen zijn; bel naar tel.: 020 – 543 56 78, of stuur een e-mail naar info@kvgo.nl.

Ook interessant...

25 januari 2019

Dossier Grafimedia cao