25 mei 2017 | Soest

Richard van den Berg: ‘Cao-overleg op andere manier vormgeven’

Het volgende overleg over de Grafimedia cao zou namens de werkgevers moeten worden gevoerd door een kleine groep mensen met veel deskundigheid over arbeidsvoorwaarden en andere cao-onderwerpen. Daarbij zou er een groep moeten komen met deskundige vertegenwoordigers uit de Ledenraad, die als klankbord kan fungeren voor de onderhandelingscommissie.

 “Op die manier kunnen we het cao-overleg efficiënter invullen en dus sneller handelen,” stelde Richard van den Berg tijdens de Ledenraad van 17 mei in Soest.

Van den Berg is al vele jaren voorzitter van de werkgeversdelegatie bij de onderhandelingen. Hij vindt het tijd worden om dat overleg op een andere manier vorm te geven. De huidige structuur met een relatief grote groep onderhandelaars die alle geledingen vertegenwoordigt past niet meer bij deze tijd en bij het huidige KVGO.

“Kwaliteit gaat boven kwantiteit,” vindt Van den Berg. Bovendien komt de Ledenraad zelf nog maar twee keer per jaar bij elkaar wat snelle afstemming met de achterban tijdens de feitelijke onderhandelingen moeilijk maakt.

Snel handelen
De nieuwe delegatie moet wat Van den Berg betreft het liefst al dit najaar met de voorbereidingen beginnen. De huidige Grafimedia cao loopt immers al op 1 april volgend jaar af.

Bovendien ligt er een groot aantal moeilijke dossiers te wachten. “Komt er een nieuw sociaal akkoord of niet? Wat gebeurt er met het nieuwe pensioenstelsel, wordt de Wet werk en zekerheid bijgesteld? Nu is er weer de discussie over het derde jaar ww. Allemaal onderwerpen die van invloed kunnen zijn op het komende cao-overleg.”

“Gezien die omstandigheden is het noodzakelijk om snel een delegatie samen te stellen,” zegt Van den Berg, die grafimediabedrijven uitnodigt met geschikte kandidaten te komen.

Kartoflex cao
Richard van den Berg gaf de resultaten van een vergelijking tussen de Grafimedia cao en de Kartoflex cao. Daaruit blijkt dat er weliswaar verschillen zijn als het gaat over de salarisschalen, de toeslagen, de arbeidsduur, de pensioenpremie en pensioenopbouw, maar dat die verschillen elkaar uiteindelijk redelijk in evenwicht houden. Wel biedt de Grafimedia cao meer mogelijkheden om zaken op ondernemingsniveau te regelen, wat de flexibiliteit voor bedrijven vergroot.