04 oktober 2017 | Schiphol-Rijk

Prognose ontwikkeling indirecte kosten 2018 exclusief voor KVGO-leden beschikbaar

De arbeidskosten en daarnaast ook de afschrijvingen zullen voor bedrijven volgend jaar sterker kunnen stijgen dan in 2017. Aan de andere kant kunnen de kosten voor indirecte materialen dalen, zij het in bescheiden mate. Diensten van derden vertonen een bescheiden groei terwijl de verzekeringspremies in een gematigder tempo omhoog gaan dan in 2017.

Dat is de prognose van de indirecte kosten die het KVGO heeft laten berekenen naar aanleiding van de op Prinsjesdag gepresenteerde Macro-Economische Verkenning. Daaruit blijkt, zoals gebruikelijk, dat de voorspellingen die voor dit jaar zijn gedaan niet altijd uitkomen. Zo verwachte het Centraal Planbureau (CPB )in september 2016 dat de indirecte materialen dit jaar 2,5 procent duurder zouden worden. Uit het feit dat men nu voor 2018 een prijsdaling van 0,5 procent voorziet, valt af te leiden dat het wel iets minder zal worden.

Daartegenover staat dat de arbeidskosten naar verwachting in 2018 aanzienlijk sterker zullen stijgen dan voor 2017 verwacht werd. Nu is de prognose + 3,2 procent, voor 2017 was dat + 2,0 procent. Ook voor de afschrijvingen voorziet het CPB een toename en wel met bijna 4 procent. Dat hangt ongetwijfeld samen met de toenemende investeringen die naar verwachting volgend jaar 6 procent hoger uit zullen komen.
Diensten van derden vertonen een bescheiden groei van 1,8 procent terwijl voor de verzekeringspremies voor 2017 een toename met 3,8 procent was verwacht en voor volgend jaar een prijsstijging met 2,4 voorzien wordt.

Grafimedia bedrijven verschillen onderling en de wegingsfactoren van de kostensoorten verschillen per bedrijf en kunnen dus bij ieder bedrijf een ander effect hebben.

Calculator
Exclusief voor KVGO-leden is een applicatie beschikbaar waarmee KVGO-leden een prognose van de komende indirecte kosten voor hun bedrijf op een rij  kunnen zetten.