18 oktober 2013

Premie pensioenregeling grafimedia in 2014 ongewijzigd

De pensioenpremie voor grafimedia bedrijven, aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) bedraagt voor 2014 19,5% van de pensioengrondslag. Dit premiepercentage gold ook voor dit jaar.In 2012 betaalde de werkgevers 17,5% voor de pensioenregeling en 2% voor de regeling voorwaardelijk extra pensioen. Om de premie op hetzelfde niveau te kunnen houden, wordt de premie voor het voorwaardelijk extra pensioen evenals in 2013 ook in 2014 overgeheveld naar de pensioenpremie.

De regeling voorwaardelijke extra pensioen is in 2005 ontstaan toen de regelingen rond VUT en prepensioen wijzigden. De regeling voorziet in extra pensioenopbouw over achterliggende grafische en daaraan gelijkgestelde dienstjaren voor 2006. De extra opbouw kan worden ingezet om geheel of gedeeltelijk eerder te kunnen stoppen met werken dan de standaard ingangsdatum van pensioen.