Verenigingsdocumenten

Bij het KVGO komt de Ledenraad minimaal drie maal per jaar bij elkaar.

Het bestuur van het KVGO vergadert elke maand. De agenda’s van deze bijeenkomsten, plus de notulen en andere verenigingsdocumenten zijn – alleen voor KVGO-leden – in te zien.

Verenigingsdocumenten 2017

Verenigingsdocumenten 2016

Verenigingsdocumenten 2015

Verenigingsdocumenten 2014

Verenigingsdocumenten 2013

Verenigingsdocumenten 2012

DOCS

kvgo | statuten

kvgo statuten

kvgo | huishoudelijk reglement

kvgo huishoudelijk reglement

kvgo | gedragscode

kvgo gedragscode