Statuten

De Statuten van het KVGO zijn door de Ledenraad van de vereniging in een extra Algemene Vergadering op 3 december 2008 vastgesteld.

Het Huishoudelijk Reglement is op dezelfde datum vastgesteld en door de Ledenraad aangepast op 26 november 2009 en 29 september 2011.

KVGO Statuten

KVGO Huishoudelijk reglement