Lidmaatschap

Leden van het KVGO kunnen zowel rechtspersonen als meerderjarige, natuurlijke personen zijn die een onderneming exploiteren binnen de communicatiebranche.

Als gevolg van de digitalisering schuiven ooit gescheiden werelden steeds verder in elkaar. Naast grafische ondernemingen zijn dan ook steeds meer bedrijven lid met activiteiten aan de rand of zelfs over de grens van het klassieke grafimediadomein.

KVGO-leden zijn te vinden op drukwerk.nl.

Lid worden?
Interesse in het KVGO-lidmaatschap of eerst meer informatie? Vul het formulier in en een van onze medewerkers neemt snel contact met u op.

Opzeggen?
Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk per aangetekend schrijven vóór 31 december van enig kalenderjaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van het daaropvolgend kalenderjaar. De schriftelijke opzegging kan worden gericht aan
drs. F.J. Bakkes, directeur Koninklijke KVGO, Boeing Avenue 209, 1119 PD  Schiphol-Rijk.

DOCS