Leveringsvoorwaarden

De grafimediabranche kent leveringsvoorwaarden, die kunnen worden gebruikt bij aanbiedingen voor en transacties met opdrachtgevers. De voorwaarden zijn geformuleerd door het KVGO.

De leveringsvoorwaarden zijn in het Nederlands te downloaden.
Engels, Duits en Frans (exclusief voor KVGO-leden)

Leveringsvoorwaarden | Nederlands
Leveringsvoorwaarden | Engels
Leveringsvoorwaarden | Duits
Leveringsvoorwaarden | Frans

Toelichtingsbrochure & aandachtspunten
Een speciale brochure licht de leveringsvoorwaarden nader toe. Deze brochure is voor leden en niet-leden te bestellen bij het KVGO.
T : 020 543 56 78
E : Stuur een mail

Downloaden?
Voor KVGO-leden is de toelichtingsbrochure ook te downloaden. Bovendien is er speciaal voor KVGO-leden een lijst met aandachtspunten beschikbaar.

Leveringsvoorwaarden Branche Vereniging Enveloppen (BVE)
Deze leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door de Branche Vereniging Enveloppen (BVE). De BVE is inmiddels opgeheven.

Er zijn KVGO-leden zijn die de BVE leveringsvoorwaarden als aanvulling gebruiken op de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie. Om deze reden zijn zij dan ook hier geplaatst. De leveringsvoorwaarden worden echter niet geactualiseerd. Ook kan het KVGO niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, correctheid, compleetheid of kwaliteit van deze leveringsvoorwaarden.

Downloaden Voorwaarden BVE?
Klik hier: Leveringsvoorwaarden | BVE alleen toegankelijk voor KVGO-leden.