20 december 2016 | Amstelveen

Nieuwe website met Grafimedia cao in de lucht

De cao-partijen, verenigd in de ROGB, hebben een nieuwe website gelanceerd voor de Grafimedia cao. Het webadres is niet veranderd: www.grafimediacao.nl. De website bevat uiteraard de tekst van de cao met de looptijd van 1 november 2015 tot 1 april 2018.

Op de nieuwe site is veel aandacht is besteed aan het gebruiksgemak. Zo is er een zoekfunctie voor de gehele website en daarnaast kan binnen een cao-hoofdstuk worden gezocht op trefwoorden. De vormgeving is afgestemd op leesbaarheid: aan de rechterzijde donkere, schreefloze letters op een lichte ondergrond voor de tekst en aan de linkerzijde een heldere blauw/groene achtergrond met witte letters voor het menu.

Klokurenmatrixcalculator
Verder is de klokurenmatrixcalculator vernieuwd. De tool is niet alleen gebruiksvriendelijker geworden maar sluit nu ook aan op de cao-afspraken over arbeidstijden.

Zo kon in de vorige calculator een rooster uit maximaal 5 weken bestaan: de nieuwe calculator is ‘dynamisch’ waardoor zelfs toeslagen kunnen worden berekend voor roosters met 10 of meer weken.

Ook is het mogelijk om weken te dupliceren, wat handig is als bijvoorbeeld in een rooster van 3 weken sprake is van 2 weken met gelijke werktijden en 1 afwijkende week.

Downloads
De website bevat downloads zoals het reglement van de Commissie cao-zaken, het Handboek functie-indeling Grafimedia, de uitleg van cao-partijen bij de afspraken over werktijdvermindering en de richtlijn werk en mantelzorg.

Contactformulier
Bezoekers van de site die vragen hebben aan één van de cao-partijen of de ROGB kunnen gebruikmaken van het contactformulier. Ingevulde formulieren worden automatisch per e-mail naar de organisatie naar keuze gestuurd.

Klik hier om naar de Grafimedia cao website te gaan.