Districten

Het KVGO kende een regionale indeling via districten. In enkele districten zijn nog  ondernemers van lidbedrijven actief voor de regio.

Het accent van het werk in de districten verschoof in de loop der jaren. Lag de nadruk in het verleden op het sociaal samenkomen van branchegenoten, in recenter tijd koos men voor een zakelijker aanpak.

Inmiddels blijkt ook de behoefte aan ontmoeting steeds minder te zijn, deels door de andere informatiekanalen en deels door terugloop van het aantal bedrijven.

Nog enkele districten organiseren daadwerkelijk ontmoetingen, maar over het algemeen kiest men er voor om aan te haken bij de regionale sessies die het KVGO elk jaar organiseert.

Bel 020 543 54 42
Mail Henk Griffioen