Young Pioneers in print

De ‘young pioneers in print’ zijn eerder jong van geest, dan dat naar een geboortedatum wordt gevraagd.

Het is een los netwerk van jonge ondernemers of leidinggevenden in de grafische bedrijven, of in ondernemingen die enige verwantschap met de bedrijfstak voelen.

Het belangrijkste doel is het delen van kennis.

De ondersteuning die het KVGO levert is vooral gericht op het – helpen – starten van dit type netwerken.

Het past in het karakter van hedendaagse netwerken om de deelnemers daarvan ruimte te laten voor zelfwerkzaamheid en initiatief.

Bel 020 543 54 22
Mail Henk Griffioen

DOCS