Eigen Netwerken

Binnen het KVGO kunnen leden zich aansluiten bij formele of lossere netwerken. Van oudsher spelen de districten een rol bij het bijeenbrengen van grafische ondernemers in de regio.

Steeds vaker ontstaan informelere netwerken die met de inzet van sociale media kennis en informatie uitwisselen. De leden komen incidenteel bij elkaar. Rond het thema ‘duurzaamheid’ zijn dat de duurzaamheidskringen.

Bel 020 543 54 22
Mail Henk Griffioen