Kracht van papier

Over de inzet van ‘duurzame communicatiedragers’ bestaan in de samenleving veel misverstanden.

Te vaak worden papier en substraten bestempeld als milieuvervuilend, terwijl het digitaal verspreiden van informatie op een klimaatneutrale manier lijkt te gebeuren. Illustratief is het overheidsbeleid waarbij de oekaze luidt: ‘digitaal tenzij’. Die keuze doet de kwaliteiten van de papieren communicatiedrager onrecht en leidt tot onevenwichtige keuzes. Als het zou kloppen dat ‘digitaal per definitie duurzaam’ is en papier niet, dan is daar weinig tegen in te brengen. De feiten liggen anders.

De inzet van het KVGO is een doelmatige duurzame communicatie. De ene keer op papier of op een reclamebord. De andere keer met inzet van digitale middelen op de smart phone of tablet. Vergaderstukken zijn prima te lezen op de iPad, een consument bladert wellicht liever door de papieren folder met aanbiedingen aan de keukentafel. De keuze is niet papier of digitaal, maar de vraag wat de beste, doelmatigste en duurzaamste manier van communiceren is. Om die boodschap te onderstrepen startte het KVGO een langlopende campagne: Print Pakt.

Bovendien werkt het KVGO onder andere samen met partners in de keten zoals het Informatiecentrum papier en karton (IPK).  Daarnaast nam het KVGO het initiatief tot de website drukwerk.nl waar alle ledenbedrijven die het maken voor drukwerkinkopers eenvoudig te vinden zijn.

Bel 020 543 56 78

DOCS

print pakt

printpower

two | sides

two | sides

drukwerk.nl

drukwerk.nl