Netwerk

Het KVGO opereert in een turbulente bedrijfstak. Contact met en tussen alle spelers binnen de vereniging en de branche is essentieel om de voortdurende veranderingen de baas te blijven.

Binnen het KVGO spelen districten een rol bij het bijeenbrengen van grafische ondernemers in de regio. Steeds vaker ontstaan informelere netwerken die met de inzet van sociale media kennis en informatie uitwisselen. De leden komen incidenteel bij elkaar.

Rond het thema ‘duurzaamheid’ zijn dat de duurzaamheidskringen. Ook rond nieuwe technieken, vormen zich – al dan niet – tijdelijke samenwerkingsverbanden. Een initiatief als het Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie, OCI moet het niet hebben van een zwaar opgetuigde organisatie. OCI ondersteunt de belangen van werkgevers en werknemers in de creatieve industrie en is bovendien een platform voor ZP’ers (zelfstandige professionals).

Bel 020 543 54 22
Mail Henk Griffioen

DOCS