11 april 2019 | Schiphol-Rijk

Maarten Reuderink: “Ga aan de slag met de informatieplicht energiebesparing”

Er komt steeds meer informatie beschikbaar over de informatieplicht energiebesparing. Oudere documenten worden herzien, maatregelen aangepast. Zo is bijvoorbeeld de Erkende Maatregelenlijst herzien. Maarten Reuderink van het KVGO volgt alle ontwikkelingen op de voet en houdt dit dossier actueel.

“Vermoedelijk weten veel KVGO-leden dit al, maar voor alle zekerheid: de informatieplicht geldt voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 kubieke meter gas (equivalenten) gebruiken. Zij moeten alle energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Let op, zeg ik daarbij. De opgewekte en zelf verbruikte hernieuwbare energie (zoals zonne- of windenergie) mag je niet van je totale verbruik aftrekken!”

Wanneer is de deadline?
“Uiterlijk op 1 juli 2019 moeten onze leden de overheid informeren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Dat moet via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemende Nederland, RVO.  Je hebt, wil je kunnen inloggen, een zogenaamde ‘e-herkenning’ nodig en wel van niveau 1. Deze moet je weer op een andere site – eherkenning.nl – aanvragen en kost tussen de vijf en 22 euro per jaar. Het antwoord op een aanvraag duurt circa 5 dagen.”

Geldt de deadline voor alle bedrijven?
“In tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt zijn bedrijven die ‘auditplichtig’ zijn onder de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) niet uitgezonderd van de informatieplicht. Maar zij hebben iets meer tijd. Zij hoeven pas te voldoen aan de informatieplicht als deze samenvalt met de eindtermijn voor het indienen van hun audit. Uiterlijk is dit op 5 december 2019.”

Zijn er helemaal geen uitzonderingen?
“Ja hoor, die zijn er zeker. Uitgezonderd van de energiebesparingsverplichting – en dus ook de informatieplicht – zijn uiteraard bedrijven die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh en 25.000 kubieke meter aardgas. Dat is logisch. Verder de zogenoemde ‘type C-bedrijven’ (vergunningsplichtige bedrijven) en de deelnemers aan het Convenant Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3).”

Wat zijn erkende maatregelen precies?
“Om makkelijker aan de energiebesparingsverplichting te voldoen zijn erkende maatregelen (EML) opgesteld voor negentien bedrijfstakken. Er is er ook een voor drukkerijen, papier en karton. Een ondernemer die alle erkende maatregelen treft die op zijn bedrijf van toepassing zijn voldoet daarmee automatisch aan de energiebesparingsverplichting. De gemeente kan dan geen extra maatregelen vragen.”

Waar vind ik die lijst met erkende maatregelen?
“Deze zijn te vinden op de website van Infomil. Het zijn dynamische lijsten in die zin dat ze van tijd tot tijd worden aangepast. Er staan nieuwe maatregelen op en achterhaalde maatregelen zijn verwijderd.”

Stel, ik ben al druk bezig geweest en zie dat een maatregel is veranderd?
“Ondernemers die al bezig zijn met het nemen van energiebesparende maatregelen, hoeven eerder genomen erkende maatregelen niet direct te vervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst komt. Daar zorgen de randvoorwaarden en de uitgangssituatie in de nieuwe erkende maatregelenlijst voor. Voor nieuwe erkende maatregelen geldt dat deze pas te hoeven doorgevoerd bij het eerstvolgende ‘natuurlijke moment’, zoals een afschrijving of verbouwing. Kijk bovendien eens naar het overzicht van de maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO), per erkende maatregel voor energiebesparing. Deze zijn overigens ook verplicht.”

Wat houdt de informatieplicht in?
“Uiterlijk op 1 juli 2019 informeert een ondernemer welke energiebesparende maatrelen zijn genomen. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Het uitgangspunt is de lijst met erkende maatregelen (EML). Daarop kruis je aan welke de van toepassing zijnde erkende maatregelen zijn genomen;
  • Is in plaats van een erkende maatregel een alternatieve maatregel genomen, dan moet die net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel;
  • Bedrijven waarvoor geen erkende maatregelenlijst beschikbaar is, geven alle genomen maatregelen op die een terugverdientijd van vijf jaar of minder kennen.

Iedereen gaat zijn best doen de deadlines te halen, maar wat als me dat niet lukt?
“Het handhaven van de meldplicht gebeurt door het bevoegd gezag. Denk daarbij aan een gemeente of omgevingsdienst. Deze kunnen een dwangsom opleggen. Het bevoegd gezag bepaalt op basis van de binnengekomen informatie wie zal worden gecontroleerd. Zij zullen zich vooral richten op bedrijven die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. Bij een controle maakt het bevoegd gezag afspraken hoe het bedrijf alsnog kan voldoen aan de informatieplicht en de energiebesparing. Wil een ondernemer echt niet meewerken, dan kan het bevoegd gezag als stok achter deur een dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat de inrichting moet betalen als deze de overtreding niet binnen de gestelde periode wordt hersteld.”

Vragen? Bel Maarten Reuderink, tel.: 020 – 543 56 78, of mail naar info@kvgo.nl.

Om te downloaden:
De nieuwste Erkende maatregelen voor energiebesparing voor drukkerijen, papier en karton

Praktische checklist met activiteiten en inpassing in het bedrijf

Ook interessant...

07 februari 2019

Dossier Infoplicht energiebesparen