VSZ Assuradeuren | Mercer | Acture

Het KVGO sloot  voor de  leden een mantelovereenkomst  met assuradeur VSZ en Mercer voor het eigen risicodragerschap van de Ziektewet. Het gaat bij de ziektewet om uitkeringen aan werknemers, die inmiddels uit dienst zijn. Denk aan werknemers met een tijdelijk contract, die ziek uit dienst gegaan zijn.

Per 1 januari 2014 is de premieheffing voor deze regeling gewijzigd. Het komt er op neer dat werkgevers via de premieheffing financieel verantwoordelijk worden voor zieke ex-werknemers. De mate waarin is afhankelijk van de omvang van de onderneming. Vroeger werden deze lasten omgeslagen over de sector als geheel.

Het mantelcontract dat het KVGO sloot, voorziet in kortingen op de premie die anders via het UWV wordt geheven. De partijen  gaan er  van uit dat  met een private aanpak het ziektewetrisico veel beter beheerst kan worden. Re-integratiebedrijf Acture gaat daarvoor zorgen.

De kortingen die worden verleend zijn afhankelijk van de bedrijfsgrootte:

  • Voor bedrijven met een loonsom tot € 750.000,-: 5% korting op de UWV-premie ziektewet;
  • Voor bedrijven met een loonsom tussen € 750.000 en € 10.000.000,-: 5 – 25% korting op de UWV-premie ziektewet. Het percentage is afhankelijk van een individuele risicoanalyse;
  • Voor bedrijven met een loonsom groter dan € 10.000.000,-: maatwerk op basis van een individuele analyse.

Bovenop deze korting wordt nog een KVGO-ledenkorting gegeven van 5 procent.

Bel 020 260 24 20
Stuur een e-mail
Kijk op de website