Centraal Beheer Achmea

Een van de belangrijke commerciële partners van het KVGO is Centraal Beheer Achmea. Alle arrangementen op het gebied van inkomens- en schadeverzekeringen - voor ondernemers en hun medewerkers - kennen een scherpe prijs. Bovendien zijn deze toegesneden op de grafimediabranche.

Wat heeft de Centraal Beheer op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen KVGO-leden te bieden?

Verzuimverzekering
Dit arrangement verzekert niet alleen de loondoorbetalingverplichting, maar regelt zonder extra kosten de arbodienst. Ondersteuning is er van het Verzuimsteunpunt.

 • grote verscheidenheid in hoogte en duur van de dekking
 • korting op de premie
 • gratis verhaalrechtsbijstandverzekering
 • zonder extra kosten aansluiting bij een van de vier gecertificeerde arbodiensten
 • zonder extra kosten ondersteuning door Verzuimsteunpunt

WGA Uitstapverzekering
Indien een van de medewerkers gedeeltelijk 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt wordt of niet duurzaam voor 80 tot 100 procent kan herstellen, worden de uitkeringskosten door het UWV gedurende tien jaar met een premieopslag tot wel twee procent van de loonsom  extra in rekening gebracht.

Met de WGA Uitstapverzekering beperken KVGO-leden dit risico. De premie wordt in overleg met het KVGO collectief jaarlijks vastgesteld.

 • tegen een scherpe en vaste premie afdekken risico van onvoorziene premieschommelingen
 • in combinatie met de Verzuim- en WGA verzekeringen extra kortingen die kunnen oplopen tot 10 procent

Zorgverzekering
Bij Zilveren Kruis bepalen de ondernemer en de  medewerkers zelf hoeveel premie zij betalen. Keuze is er in het ‘serviceniveau’ van drie basisverzekeringen (Beter Af Selectief, Beter Af of Beter Af Excellent polis). Daarnaast hebben KVGO-leden vrije keuze uit het eigen risico en de aanvullende verzekeringen.

 • 10 procent korting op de premie voor de basisverzekering
 • 15 procent korting op de sterren- en tandartsverzekeringen

Present
Present is de perfecte aansluiting op de zorg-, verzuim- en/of inkomensverzekering van Achmea. Present versterkt het gezondheidsbeleid binnen de onderneming. Het pakket bevat diensten, trainingen en cursussen. Preventie en het verder terugdringen van verzuim  zijn daarbij de doelen.

 • bespaart verzuimkosten
 • aantrekkelijke premie per medewerker met ledenkorting en in combinatie met verzuim gratis
 • directe ondersteuning via Verzuimsteunpunt
 • snel inzetbare zorg voor arbeidsgerelateerde klachten

Schadeverzekering
Centraal Beheer Achmea verzorgt onder andere pensioen-, levens- en schadeverzekeringen aan ondernemers, werknemers en bedrijven. Daarnaast biedt CBA administratieve dienstverlening en hulpverlening bij schade en risicomanagement.

 • 10 procent korting op het brede pakket schadeverzekeringen voor bedrijven
 • 15 procent korting op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
 • korting op de administratiekosten bij de pensioenverzekering voor ondernemers

Personeelsvoorzieningen
‘Personeelsvoorzieningen’ biedt KVGO-leden een gratis aanvulling op kortingen voor  verzekeringen, speciaal voor de medewerkers uit de onderneming.

 • gratis aanvulling op arbeidsvoorwaarden van de medewerkers
 • medewerkers krijgen flinke kortingen
 • full service-aanpak van Centraal Beheer door directe communicatie met de medewerkers

Ondernemers AOV en pensioen
De ervaring leert dat vrijwel alle ondernemers het voor hun medewerkers – als het gaat om loondoorbetaling bij ziekte en pensioen – goed geregeld hebben. Voor zichzelf hebben zij de zaken vaak wat minder goed op orde.

 • 15 procent korting op de premie van uw ondernemers AOV
 • geen administratiekosten op de pensioenverzekering bij CBA

Kijk op de website
Bel 055 579 86 00