Nieuwe AVG-privacywet

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kortweg privacywet van kracht. Dat brengt veel – administratieve – verplichtingen mee. Het KVGO ondersteunt de leden hierbij met onder andere modelcontracten en een stappenplan.

Het KVGO volgt samen met het Dienstencentrum de ontwikkelingen op de voet. Zij stelden – exclusief voor KVGO-leden – drie modelcontracten op die de leden moeten helpen alles rond de AVG op orde te hebben.

KVGO DC AVG-modelverwerkersovereenkomst | verantwoordelijke
KVGO DC AVG-modelverwerkersovereenkomst | subverwerkers
KVGO DC AVG-modelverwerkersovereenkomst | verwerker

Stappenplan
Naast het Dienstencentrum werkt het KVGO intensief samen met de Stichting AVG. Willen KVGO-leden weten wat hun verplichtingen zijn op grond van de AVG dan is het MKB-stappenplan van de Stichting AVG voor verenigingen een goede wegwijzer.

Leden van het KVGO ontvingen een voucher, waarmee ze gratis toegang hebben tot deze betaalde dienst.

Adviseurs
Het KVGO stelde bovendien een lijst Adviseurs Functionarissen gegevensbescherming op met specialisten die ervaren zijn in het privacy-recht: Adviseurs Functionarissen Gegevensbescherming | 10 januari 2018.

Op de website van de Autoriteit persoonsgegevens is meer informatie te vinden.

Meer weten?
Stuur een email aan m.reuderink@kvgo.nl of bel 020 543 56 78.

Disclaimer
Het KVGO en het Dienstencentrum zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het model en de schade die een gebruiker van het model daardoor lijdt.