AVG – nieuwe privacywet

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kortweg privacywet van kracht geworden. Dat brengt veel – administratieve – verplichtingen mee. Het KVGO ondersteunt de leden hierbij met onder andere modelcontracten en een stappenplan.

Het KVGO volgt samen met het Dienstencentrum de ontwikkelingen op de voet. Zij stelden – exclusief voor KVGO-leden – drie modelcontracten op die de leden moeten helpen alles rond de AVG op orde te hebben. Deze zijn – alleen voor leden – hieronder te downloaden (versie 14 oktober 2019):

[1] indien het bedrijf zelf ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is en een verwerker gaat inschakelen: Voor ingevuld AVG-model KVGO-lid verantwoordelijke
[2] indien het bedrijf zelf verwerker is en een ‘subverwerker’ inschakelt: KVGO-DC-AVG-subverwerkersmodelverwerkersovk
[3] indien het bedrijf zelf verwerker is en met een verwerkingsverantwoordelijke een verwerkingsovereenkomst wil afsluiten: Vooringevuld KVGO-DC-AVG-modelverwerkersovk KVGO-lid verwerker - klant verantwoordelijke
[4] Engelstalige versie voor het KVGO-lid verwerker: Engelstalige KVGO-DC-AVG-modelverwerkersovk KVGO-lid is verwerker

Stappenplan
Naast het Dienstencentrum werkt het KVGO intensief samen met de Stichting AVG. Wanneer KVGO-leden willen weten wat hun verplichtingen zijn op grond van de AVG dan is het MKB-stappenplan van de Stichting AVG voor verenigingen een goede wegwijzer. Leden van het KVGO ontvingen een voucher, waarmee ze gratis toegang hebben tot deze betaalde dienst. Wil je de voucher nogmaals aanvragen? Klik hier.

Bovendien krijgen KVGO-leden in het ‘Dienstencentrum Staf Zekerheidsplan‘ op verschillende niveaus ondersteuning met kortingen oplopend tot maar liefst 25 procent!

Adviseurs
Het KVGO stelde bovendien een lijst Adviseurs Functionarissen gegevensbescherming op met specialisten die ervaren zijn in het privacyrecht: Adviseurs Functionarissen Gegevensbescherming | 10 januari 2018.

Op de website van de Autoriteit persoonsgegevens is meer informatie te vinden.

Meer weten?
Stuur een email aan info@kvgo.nl of bel: 020 – 543 56 78.

Disclaimer
Het KVGO en het Dienstencentrum zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het model en de schade die een gebruiker van het model daardoor lijdt.