Duurzaamheid

Het KVGO beschouwt maatschappelijk verantwoord ondernemen als dé standaard voor ondernemen in deze eeuw. Het voordeel voor leden spitst zich toe op diensten en adviezen op het gebied van Duurzaamheid. Het gaat daarbij vooral om voordeel bij de inkoop van afvalverwerking, het in kaart brengen van de carbon footprint en andere milieu-parameters, het verkrijgen van certificaten en het gezamenlijk inkopen van energie.