07 juni 2012

KVGO-voorzitter schetst somber, maar realistisch beeld van bedrijfstak

Soest | Voorzitter Cees Verweij schetste in zijn toespraak tot de 21 Ledenraadsleden een somber, maar realistisch beeld van de economische omstandigheden en de bedrijfstak. Tegelijkertijd liet hij zien wat het KVGO onderneemt om de leden te ondersteunen in deze lastige tijden.

Aan het dalend aantal mensen dat in de bedrijfstak werkt is nog geen eind gekomen. In het Jaarverslag, dat vorige maand verscheen, is te lezen dat in 2006 bij het KVGO aangesloten bedrijven nog ruim 35.500 mensen werkten. In 2011 waren dat er dik 24.000; een daling met 32 procent in twee jaar tijd. Dit jaar is sprake van een verdere daling met 2,7 procent.

Pilots
Penningmeester Ed van Breene sloot het financieel jaar 2011 af met een kleine plus op de begroting. Voor 2012 is de begroting naar beneden bijgesteld.

De leden werden door Truus Boomgaard en adviseurs bijgepraat over de comfortabele cao. Tot nu meldden zich circa dertig bedrijven aan die willen gaan meedraaien met de ‘pilots’ die op 1 januari komend jaar van start gaan. Een demonstratie van ondersteunende software liet zien welke kant het opgaat.

Beleidsmedewerker Maarten Reuderink schetste de brede waaier aan activiteiten rond arbo, milieu, energie en voedselveiligheid waar het KVGO zich mee bezighoudt.

Onder applaus werd Dirk-Jan van Zanten door de Ledenraad benoemd tot Lid van Verdienste.

Focus
Jeroen Goemans, oprichter en directeur van PubliQare, adviseerde na afloop van de Ledenraad de aanwezigen de ogen open te houden voor strategische kansen die er liggen.

“Denk na over de vraag hoe je van een organisatie met een focus op productie kunt komen naar een organisatie waar ook diensten een belangrijke rol spelen. Techniek kan daarbij helpen.”

De volgende Ledenraad staat voor 26 september op de agenda.