04 mei 2018 | Schiphol-Rijk

KVGO Personeelswijzer in nieuwe jas

De Personeelswijzer van het KVGO is opgefrist en loopt in de pas met de huisstijl van het KVGO. De vernieuwde website ging eind april in de lucht. Ook de digitale Nieuwsbrief is in een nieuwe jas gestoken.

De Personeelswijzer is exclusief voor leden van het KVGO. De website bevat een schat aan informatie over personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden.

Bovendien zijn er zijn er praktische hulpmiddelen te vinden, zoals modules voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten en beëindigingsovereenkomsten, een Excel-bestand voor het registreren van vakantiedagen, rekentools voor de toeslag van meeruren en de transitievergoeding, brochures over de flexibele arbeidskrachten en links naar andere websites.

Wat is gebleven, is dat ieder deel van de website, van Nieuw personeel tot en met Eind van het dienstverband, een eigen kleur heeft. Deze kleuren zijn vernieuwd en in lijn gebracht met de KVGO-huisstijl.

Gebruiksgemak
Veel aandacht is besteed aan het gebruiksgemak., zegt Aukje van het Nederend.  Zo is het lettertype aangepast om de vele tekst beter leesbaar te maken en worden links naar externe websites met een icoontje aangeduid. Als de werkgever in het zoekvak begint te typen, doet de website suggesties voor aanvulling van de zoekterm en een zogenaamd kruimelpad geeft aan waar de bezoeker zich in de website begint.

Verder is er een verandering aangebracht bij de downloads. Dit was een lange lijst die moeilijk te doorzoeken bleek. Nu zijn documenten die vooral gelezen moeten worden, zoals brochures, bij de downloads geplaatst en staan hulpmiddelen die de bezoeker zelf invult, zoals de modules voor overeenkomsten, voorbeeldbrieven en Excel-bestanden bij de tools. De FAQ’s komen op de nieuwe website niet terug; de informatie die daar stond is opgenomen op de desbetreffende pagina’s zodat de bezoeker alles over een onderwerp bij elkaar ziet.

Eén onderdeel is tijdelijk van de website gehaald. Dat betreft de Indelingswijzer functies. Dit hulpmiddel bij het bepalen van het functieniveau bleek in technisch opzicht dermate verouderd dat het niet meer goed werkt. Het is de bedoeling om een nieuwe versie te maken als er een nieuw handboek functie-indeling is. Tot die tijd kunnen KVGO-leden ons uiteraard vragen om te helpen bij het indelen van de functies.

Actualiteit
Van het Nederend wijst erop dat de Personeelswijzer steeds zo actueel mogelijk is. “Positief, vinden veel leden. Daar past wel een kanttekening bij. Op het brede terrein van personeelszaken worden er voortdurend voorstellen uitgebracht en schoten voor de boeg gelost.

Hoewel dat vaak wel vragen oproept bij ondernemers, zetten we de informatie pas in de Personeelswijzer als de regels definitief zijn. Sommige zaken vermelden we in het nieuwsdeel, maar pas als in Den Haag de wetgeving vast staat, komt het in onze Personeelswijzer. Anders schep je verwarring. Maar dan ook zo snel mogelijk, want actualiteit is één van de zaken waar wij zelf en de leden grote waarde aan hechten.”