17 mei 2018 | Schiphol-Rijk

KVGO Jaarverslag 2017 met meer cijfers en verhalen

Het Jaarverslag 2017 van het KVGO is verschenen. De vereniging koos als symbool voor dit Jaarverslag de walnotenboom. Een boom die diepgeworteld is, bescherming biedt en vruchten voortbrengt.

Het jaar 2017 kenmerkte zich – opnieuw – door de grote dynamiek in de bedrijfstak. Daarvan doet de organisatie verslag.

Directeur Fons Bakkes: “Het KVGO verhuisde en aan den lijve ondervonden we dat werken in een nieuwe omgeving nieuw elan brengt. Ik heb daarbij het idee dat we in Nederland met zijn allen steeds beter in de gaten krijgen dat ‘digitaal alleen’ niet de heilige graal is. In de praktijk blijkt dat papier en digitaal zowel naast elkaar als met elkaar prima kunnen leven. Om dit te onderstrepen publiceren we een bladerbare bijlage bij dit Jaarverslag op onze website.

Bovendien zijn we meer gaan turven. Vaker dan tot nu toe kwantificeren we onze inspanningen. We brengen daarmee duidelijker in beeld welke activiteiten en taken we precies voor onze leden uitvoeren. Dit moet u in dit Jaarverslag zien als een nulmeting, een eerste stap die we komende jaren verder gaan doorvoeren.

Kwaliteit en kwantiteit gaan hand in hand. We hopen dat u dit herkent in dit Jaarverslag van uw vereniging. De gezamenlijke inspanningen van leden, bestuur, bureau en Ledenraad leverde een vruchtbaar jaar op; de notenboom staat er goed bij.”

De digitale versie downloaden:  Jaarverslag 2017.

Ruud Bosch van Wihabo: Nieuwste printtechnieken ingezet