11 april 2019 | Schiphol-Rijk

KVGO-bijeenkomst Informatieplicht energiebesparing het land in

Circa twintig KVGO-leden kwamen bijeen in Leende voor de eerste van een serie van zes bijeenkomsten over de komende Informatieplicht energiebesparing. De toon was duidelijk: ‘Kom in actie!’

Specialist Maarten Reuderink van het KVGO schetste bij de opening het belang om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de wettelijk voorgeschreven activiteiten.

Michiel Steerneman van BlueTerra was duidelijk over de noodzaak en achtergrond van de informatieplicht: voor 1 juli moet ieder bedrijf dat voldoet aan de criteria in actie zijn gekomen. BlueTerra is een adviesbureau voor de industrie markt op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.

Pakket
Om die maatregelen op een praktische wijze te kunnen uitvoeren, heeft het KVGO samen met het Dienstencentrum en BlueTerra een ondersteuningspakket samengesteld. Dit werd tijdens de bijeenkomst in een korte presentatie toegelicht. In vier stappen kunnen bedrijven ‘van informatie tot aan implementatie volledig ontzorgt worden.’

Door gebruik te maken van de beschikbare tools, zoals de Quickscan energiezorg en de Energie RI&E, krijgen bedrijven kennis van en inzicht in hun energiebesparingspotentieel. Met deze gereedschappen kan elk bedrijf op maat gemaakte analyses uitvoeren, maatregelen beheren en rapporten uitdraaien.

Als enige in Nederland is deze tool door de overheid bestempeld als betrouwbaar en compleet. Omgevingsdiensten hebben toegezegd uitstel van controle te geven wanneer deze tool wordt ingezet.

Waardevol
De bijeenkomst werd als belangrijk en waardevol beschouwd. Veel waardering is er voor het feit dat het KVGO de leden uitgebreid informeert over deze belangrijke wet- en regelgeving.

Waar is belangrijke informatie te vinden?

Ook interessant...

07 februari 2019

Dossier Infoplicht energiebesparen