16 januari 2019 | Joure

Kopperviering in Fries Grafisch Museum te Joure

Op zondag 13 januari werd in Museum Joure de traditionele kopperviering van Friesland gehouden. In de kopperrede ging voorzitter Nico Douma in op de ontstaansgeschiedenis van het kopperen. Hij maakte duidelijk dat het de laatste eeuwen weliswaar vooral een grafische traditie is, maar dat de oorsprong van het kopperen vanuit een Europees volksfeest via de gilden in de middeleeuwen bij ons is blijven hangen.

Achtergrond van zijn betoog was om tot een bredere opzet van de kopperviering te komen in samenwerking met (ambachten) Museum Joure.

De kopperprent door Gerard de Lange is geheel in de traditie van de oude prenten gemaakt met loodzetsel en linosnedes. Er werden ditmaal twee prenten uitgereikt. Eén aan Kie Ellens, onder andere scout en curator hedendaagse kunst Fries Museum. De ander aan wethouder Durk Durksz van Gemeente De Fryske Marren die cultuur in zijn portefeuille heeft.

Tentoonstelling met werk van Tjerk en Tjeerd Bottema.

Bovendien werd een kleine tentoonstelling geopend in het Grafisch Kabinet van Tjerk en Tjeerd Bottema. Van Tjeerd worden alleen boekillustraties getoond. Van Tjerk zijn originele tekeningen van spotprenten tegen de nazi’s te zien met daarop aantekeningen voor de drukker. Ook zijn twaalf grote kleurenlitho’s van schoolplaten te bewonderen.

Tjerk Bottema overleed op 21 juni 1940 toen hij vanuit Bordeaux vluchtte. Hij was aan boord van het schip de Berenice dat in het Kanaal werd getorpedeerd. Aan boord bevond zich ook de dichter Hendrik Marsman.

Uitreiking van de kopperprenten door Gerard de Lange (midden) aan Kie Ellens (links) en Durk Durksz (rechts).

Ook interessant...

08 september 2018 | Brussel

Verbruik grafisch papier sinds 2000 met ruim een derde gedaald

05 november 2018 | Schiphol-Rijk

Grafisch feest tijdens Print Pakt Live hoog gewaardeerd

28 september 2018 | Veenendaal

Hebt u als grafisch ondernemer moeite vacatures in te vullen?

28 maart 2018 | Bodegraven

Totdrukwerk en VdR druk&print winnen KVGO-prijs