18 december 2018 | Schiphol-Rijk

Kernn #6 & Special met Premies verschenen

Op 18 december viel de laatste editie van Kernn in 2018 bij KVGO-leden in de bus. Bovendien ontvingen zij een bijlage met Alle premies 2019 voor werkgevers. De uitgave telt in totaal 32 pagina's.

Op het omslag prijkt de voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers Frans Beun. Samen met zijn team bereikte hij op 3 december een onderhandelingsresultaat met de bonden. Dat resultaat legt hij op 24 januari  voor aan de leden van het KVGO. De Ledenraad komt dan bijeen in een extra – besloten – bijeenkomst te Soest.


Verder in deze editie veel aandacht voor de Ledenraad die op 14 november plaats vond in dezelfde locatie in Soest.  KVGO-voorzitter Cees Verweij opende de bijeenkomst, waar zo’n zestig mensen aanwezig waren, met een compacte bespiegeling van trends in de branche en de maatschappij. Hij ging onder andere in op de rol van IT, het lobbywerk van het KVGO en de Ja/Ja-sticker.

KVGO-directeur Fons Bakkes zette de vervolgstappen uiteen nu het Strategisch plan 2023 is opgeleverd. Het belangrijkste advies dat het bestuur uit de plannen en discussies met de leden destilleerde is dat er ruimte gemaakt moet worden voor nieuwe leden en nieuwe doelgroepen. Bovendien dient de dienstverlening die het KVGO aanbiedt verder gesegmenteerd te worden.

Rob van der Most droeg namens het bestuur Dick Naafs voor als opvolger van Cees Verweij die op 21 mei 2019 de voorzittershamer neerlegt. “Naafs is een motivator en verbindende factor”, zei Van der Most.

Edwin Iwema, presenteerde zijn eerste begroting. Als opvolger van Henk van Esch legde de penningmeester de leden een sluitende conceptbegroting 2019 voor die een nieuwe opzet kende. De Ledenraad ging akkoord met het contributiebesluit.

Drie bestuursleden die in mei 2018 aftraden, Nico Douma, Henk van Esch en Gerald Megens zijn op voordracht van het bestuur door de Ledenraad onder applaus benoemd tot Lid van Verdienste.

Bram ter Beek ging dieper in op de discussies rond de Ja/Ja-sticker. Het hoger beroep tegen het besluit van de gemeente Amsterdam loopt. Andere partijen mengen zich ook in de zaak. Bestuurder Mark Bonenkamp inventariseerde een aantal bedreigingen die op de loer liggen bij de postmarkt. Hij deed een oproep de Postcommissie van het KVGO weer in ere te herstellen om de ontwikkelingen op de markt kritisch te kunnen volgen en waar mogelijk tegengas te kunnen geven.

In deze Kernn onder andere een korte terugblik op drie kennissessies rond de Arbo RI&E, Print Pakt Live, het grafisch feest in Eindhoven dat negen dagen duurde. Bovendien stelt Miguel Delcour zich voor. Hij neemt geleidelijk de taken over van directeur Fons Bakkes die in de loop van 2019 met pensioen gaat. De koepel van werkgevers in de grafische industrie Intergraf gaat op 21 februari in Brussel de toekomst van de verpakkingen verkennen.

Kernn #6 digitaal lezen? Klik hier voor de download: Kernn #6.

Alle premies op een rij
“De sociale zekerheid is een mammoettanker. Eenmaal op koers lijkt het almaar rechtdoor te gaan. In werkelijkheid verandert onder druk van maatschappelijke ontwikkelingen wet- en regelgeving vaker dan ons lief is. Daarbij komt dat KVGO-leden niet op de allereerste plaats zijn gaan ondernemen om zich te verdiepen in alle regels rond verzekeringen en sociale zekerheid – vaak nog eens weergegeven in weinigzeggende afkortingen.” Dat schrijft Maarten Jansen in zijn column in de Special ‘Alle premies op een rij’.

“Het volgen van alle regels en het onderhandelen met verzekeraars is ons werk. Sociale zekerheid is een gebouw dat nooit af is. Je moet er regelmatig onderhoud aan plegen, anders lopen op zeker moment de kosten echt uit de hand. Je kunt al spreken van een traditie met deze special van Kernn met alle premies voor 2019 op een rij.

Hoe graag we dat ook zouden willen, een deel van deze premies en cijfers staat niet in marmer gebeiteld. Zoals bekend hebben werkgevers en werknemers begin december een onderhandelingsresultaat voor de Grafimedia cao bereikt.

Er is nog een voorbehoud. Zowel de leden van de bonden als de leden van het KVGO zullen zich moeten uitspreken over het resultaat. Voor het KVGO staat de extra Ledenraad op 24 januari op de agenda. Ver na het uitkomen van deze special.

Vanzelfsprekend is – exclusief voor KVGO-leden – alle informatie terug te vinden op de digitale Personeelswijzer altijd actueel. Tegelijkertijd hebben we in deze papieren uitgave de belangrijkste zaken voor 2019 op een rij gezet. Doe er uw voordeel mee.”

Alle premies op een rij is – alleen voor KVGO-leden – hier te downloaden: Kernn #6 | Special Premies.