25 april 2019 | Schiphol-Rijk

Kernn # 2: Cees Verweij neemt afscheid

Direct na de zonovergoten paasdagen viel Kernn # 2 bij de KVGO-leden op de mat. Belangrijkste onderwerpen: de informatiebijeenkomsten Grafimedia cao, de postfusie die onder vuur ligt en de Informatieplicht energiebesparing.

Het ledenmagazine van het KVGO opent met de ledenvergadering van 21 mei in Hoofddorp die voor een groot deel in het teken staat van het afscheid van voorzitter Cees Verweij en de voorgenomen benoeming van Dick Naafs.

Grafimedia cao
De informatiebijeenkomsten Grafimedia cao in Zwolle en Dordrecht trokken veel belangstelling. Aukje van het Nederend loopt de belangrijkste vragen nog eens na. Bovendien is de cao 2018 – 2020 nu digitaal te raadplegen.

Dalende prijzen onderbroken
Nieuws over de prijzen in de bedrijfstak komt van de hand van Jos Teunen van GOC. “Conclusie is dat de omzetontwikkeling in de grafimediabranche achter blijft bij die in de totale industrie. Maar ook dat de jarenlange trend van dalende prijzen voor het eerst in jaren onderbroken lijkt.”


Postmarkt

De strijd om de postfusie van PostNL en Sandd is in volle hevigheid aan de gang. Het KVGO is bezorgd over het monopolie op de postmarkt en tekende dan ook protest aan bij de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM). Deze laatste vindt dat er op zijn minst vervolgonderzoek nodig is om tot een definitief oordeel over de gevolgen van de voorgnomen fusie te komen.

Energiebesparing
Was het in het voorjaar 2018 de Privacywet die veel aandacht trok, nu is het de beurt aan de onontkoombare Informatieplicht Energiebesparing. Ook rond dit thema is een landelijke tournee opgetuigd. Maarten Reuderink geeft antwoord op de meestgestelde vragen.

Intergraf
De Europese koepel Intergraf manifesteert zich met Print Matters for the Future. De bijeenkomst over verpakkingen in Brussel is achter de rug. Die in Londen met een brede scoop aan onderwerpen staat voor 24 mei op de agenda. Dit alles mede onder leiding van Intergraf-president Cees Verweij. Daarbij de aantekening dat de grafische omzet in Europa stabiliseert.

Sign & Print
Mr Print Pakt – Alex Kunst – kijkt terug op de beurs in Gorinchem. Een avondprogramma rond omnichannel drukwerk leidt tot een belangrijkste conclusie: ‘De branchevervaging brengt de drukker weer in beeld”

Kort
Goed nieuws voor de leden van de Stichting Energie Inkoop (SEI). Er is een stappenplan opgesteld voor het plaatsen van zonnepanelen. In de bijlage bij Kernn gaat SEI voor de leden dieper op de zaak in.

Spannend wordt het op 11 juni als de rechter in hoger beroep uitspraak doet over de Ja/Ja-sticker.

Het GOC verhuisde niet alleen, maar laat ondernemer Ronald Snep uit Eindhoven aan het woord met zijn verlichte ideeën over het werven van medewerkers. En vergeet niet gebruik te maken van de ruimere subsidieregeling!

Het Benelux Online Print Event krijgt een vervolg in Antwerpen. Marnix Kreyns ontving de Gouden KVGO-speld.

Kernn # 2 telt 24 pagina’s. Het magazine verscheen op 23 april en is gratis voor KVGO-leden.

Ook interessant...

05 februari 2019 | Schiphol-Rijk

Kernn # 1 vooral in teken van nieuwe Grafimedia cao