05 februari 2019 | Schiphol-Rijk

Kernn # 1 vooral in teken van nieuwe Grafimedia cao

Op 5 februari viel de eerste editie van Kernn in 2019 bij KVGO-leden in de bus. Naast veel achtergrondinformatie over de Grafimedia cao is er nieuws te melden over wettelijke maatregelen van de overheid die ondernemers dwingt energie te besparen. De uitgave telt in totaal 20 pagina's.

Op het omslag staat deze keer Aukje van het Nederend. “Alle cao-onderhandelingen kennen een eigen dynamiek,” zegt ze in een interview. Aukje maakte deel uit van het KVGO-bureauteam. Het werk van dit team is veelomvattend. Truus Boomgaard, Maarten Jansen, Jordy de Mooij (tot eind november vorig jaar) ondersteunen de delegatie en de klankbordgroep niet alleen inhoudelijk, ze leggen alle afspraken vast en regelen de huishoudelijke zaken.

De Ledenraad van het KVGO ging op donderdag 24 januari om 15.50 in een besneeuwd Soest onder applaus akkoord met het resultaat van de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de bedrijfstak. Daarmee is, nadat ZSO en de leden van de bonden al eerder hun fiat gaven, de Grafimedia cao 2018 – 2020 een feit.

Het KVGO organiseert in Zwolle en Dordrecht bijeenkomsten over de nieuwe Grafimedia cao. De belangrijkste wijzigingen worden doorgenomen en uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Verder in deze Kernn de loontabellen, de salarissen in euro’s en de afspraken op hoofdlijnen. Daarbij is er aandacht voor nieuwkomer SPAWW. Huh? De Stichting Private Aanvulling WW & WGA.


De bedrijfstak

Uit de Nationale Energieverkenning 2017 blijkt volgens de overheid dat het toezicht op (en handhaving van) de energiebesparingseis tegen hindernissen aanloopt. Hiermee komt een belangrijk deel van het doel in het Energieakkoord voor duurzame groei buiten bereik. Het KVGO gaat de leden helpen te voldoen aan de wettelijke informatieplicht.

Bijna de helft van de Nederlandse ondernemers bereidt zich niet voor op brexit, het komende vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Ruim één op de zes zegt wél terdege te kijken wat en of brexit gevolgen kan hebben voor het bedrijf, de rest kijkt vagelijk wat brexit betekent.

De vereniging
De leveringsvoorwaarden die het KVGO voor de bedrijfstak opstelt worden onder de loep genomen. Daarbij kijken experts onder meer of ze nog voldoen aan de wet- en regelgeving en de huidige praktijk. Ook de brochure ‘Toelichting op de leveringsvoorwaarden’ zal vernieuwd worden.

Op 10 december 2018 is de samenwerking tussen het KVGO en Credit Alliance verlengd en verstevigd met het ondertekenen van een nieuwe overeenkomst. Directeur Fons Bakkes tekende namens het KVGO, Geert Amijs namens Credit Alliance.

Per 4 februari versterkt Kirsten Linders het team van het KVGO. Ze gaat aan de slag als adviseur sociale innovatie, cao en arbeidsvoorwaarden. Ze is de opvolger van Jordy de Mooij die het KVGO op 22 november verliet.

Intergraf startte 2019 met een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een vernieuwde website. Die past beter bij het veranderde gezicht van de grafische sector, weerspiegelt de waarden, missie, markten en doelen van de organisatie en illustreert ook hoe Intergraf de toekomst van de sector ziet.

Ook interessant...

18 december 2018 | Schiphol-Rijk

Kernn #6 & Special met Premies verschenen