Kennisbank

Hoe komt de Grafimedia cao tot stand? Wat zijn de standpunten van het KVGO aan de hand van toespraken van de voorzitter? Hoe promoot het KVGO de kracht van drukwerk? Deze en andere onderwerpen zijn te vinden in de KVGO kennisbank.

De thema’s kunnen in de loop der tijd veranderen, omdat het beleid van de vereniging kan worden aangepast aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Zo koos het KVGO voor drie speerpunten: branchevernieuwing, sociale innovatie en herpositionering.

Deze abstracte thema’s zijn in de kennisbank zo concreet mogelijk ingevuld. Daarbij beschikken de onderwerpen uit de kennisbank  over een lange adem. Ze gaan langer mee dan de actualiteit van vandaag.

Voor KVGO-leden en andere geïnteresseerden zijn de berichten en artikelen op chronologie gerangschikt.