20 mei 2010

Jaarverslag | Over 2010 ‘Kracht’

Amstelveen | Cees Verweij kijkt in vijf minuten terug op 2010. Aan bod komen onder andere de komst van de iPad, bedrijfssluitingen en de sociale zekerheid in de bedrijfstak.Hij gaat verder in op de crisis, op Mobiliteitscentrum C3, de perspectieven van de branche, de duurzaamheidskringen en de eerste stappen die in 2010 gezet werden richting een comfortabele arbeidsovereenkomst.