16 november 2018 | Schiphol-Rijk

Jaarlijkse eenmalige bruto uitkering van 1 procent

Ook in 2018 moet de jaarlijkse eenmalige bruto uitkering van 1 procent worden betaald. Dat is het gevolg van de nawerking van de Grafimedia cao. De einddatum van de cao stond op 1 april 2018.

Vanaf 1 april dit jaar is er sprake van nawerking van de cao-bepalingen. Dit komt erop neer dat de Grafimedia cao ‘gewoon’ nog van toepassing is en de afspraken moeten worden nagekomen.

Eén van die afspraken is de jaarlijkse eenmalige bruto uitkering van 1 procent bij de voorlaatste salarisbetaling van het kalenderjaar. Dit volgt uit cao-artikel 2.7.1. Bij een maandelijkse betaalperiode wordt deze uitkering in november verstrekt.

Eén van de voorstellen in het werkgeversbod van 21 juni 2018 is het afschaffen van de jaarlijkse eenmalige uitkering. Ter compensatie zou dan vanaf 1 december 2018 een structurele loonsverhoging van 1 procent gelden.

Momenteel is er sprake van een impasse in het cao-overleg. Voor de eenmalige uitkering in 2018 verandert er dan ook niets: deze moet worden verstrekt.

Meer informatie over de jaarlijkse eenmalige bruto uitkering is – alleen voor KVGO-leden te vinden – op de KVGO Personeelswijzer.