02 september 2019

Ja hoor, daar gaan we weer!

Onze omgeving, o.a. de overheid, vindt het blijkbaar nodig ons regelmatig te confronteren met nieuwe, vaak ingrijpende en dure, regelgeving. Als voorbeeld nemen we de AVG (gegevensbescherming), de informatieplicht energiemaatregelen, de arbo RI&E. Maar vergeet ook niet de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), een ja/ja sticker of de mogelijke fusie tussen dé twee grote postdiensten om maar wat te noemen. Gelukkig hebben we als KVGO op al die terreinen de juiste kennis in huis. Daarnaast beschikken we over de juiste netwerken om op die veranderende regelgeving te anticiperen. Soms doen we dat door te lobbyen, maar altijd door toegespitste informatie voor onze leden toegankelijk te maken. Bovendien ontwikkelen we tools zodat leden niet zelf het wiel hoeven uit te vinden.

door de bomen het bos niet meer zien

Nu is er weer wat nieuws: De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een concept van een besluit nu ter consultatie voorgelegd. Kort gezegd, de UPV moet ervoor zorgen, dat een producent zich bewust wordt van, en verantwoordelijkheid draagt voor de afvalfase van zijn producten.

Dat laatste is inderdaad kort gezegd. Voor onze leden kan dat echter verstrekkende gevolgen hebben op het gebied van papierrecyclingkosten. Denk hierbij ook aan de al bestaande afspraken. Daarom zijn we, zelfstandig als KVGO, maar ook samen met PRN (Papier Recycling Nederland) aan de slag gegaan om mogelijke gevolgen en scenario’s uit te werken. We overleggen actief met andere partijen binnen de papierketen om te zorgen dat het huidige systeem, dat we op vrijwillige basis uitvoeren, niet zonder meer om zeep wordt geholpen.

Onze vragen en ons commentaar kunnen we tot en met 15 september voorleggen aan het ministerie. En precies dat gaan we doen. Er zijn nog veel te veel vragen en onduidelijkheden over de invoering van de UPV. Momenteel zijn nog geen conclusies en er is ook nog geen een duidelijke richting welke kant het op gaat.
Wij volgen nauwgezet wat er gaat gebeuren. Zodra we meer informatie hebben, laten we het onze achterban weten.

Ook interessant...

16 juli 2018 | Schiphol-Rijk

Werkgevers gaan niet in op ultimatum vakbonden

23 mei 2019 | Schiphol-Rijk

Sociale partners gaan arbobeleid en -instrumenten grondig moderniseren

06 juni 2019 | Schiphol-Rijk

Fons Bakkes: ‘Veranderingen kloppen op de deur’

13 december 2018 | Schiedam

Frans Beun: “Dit cao-resultaat kunnen wij goed bij de leden verdedigen”