20 juni 2019 | Schiphol-Rijk

Hogere arboboetes bij ontbreken RI&E en Plan van Aanpak

De boetes op overtreding van artikel 5 van de Arbowet worden verhoogd. Het gaat om bepalingen over de risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E).  De maximum arboboete op het ontbreken van een RI&E gaat omhoog van € 3000,- naar € 4500,-  en wordt aangemerkt als een overtreding met directe een boete.

De Inspectiedienst SZW kan dan meteen een boete opleggen i.p.v. een eis of een waarschuwing. De boete op het ontbreken van een plan van aanpak of het niet tijdig nemen van de maatregelen genoemd in het plan van aanpak gaat omhoog van € 750,- naar € 3000,-.

Gevaarlijke stoffen
Daarnaast gaan ook de boetes op het overtreden van de artikelen 4.2, 4.2a en 4.13 van het arbobesluit aanmerkelijk omhoog. Het gaat hier om overtredingen van nadere voorschriften ten aanzien van de RI&E over het werken met gevaarlijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen die reprotoxisch zijn.

KVGO Arbospecialist Maarten Reuderink: ‘De genoemde bedragen zijn de maximumboetes voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Voor bedrijven met minder werknemers gelden er lage bedragen afhankelijk van de bedrijfsgrootte.  Verwacht wordt dat de nieuwe boetebedragen binnenkort van kracht zullen worden.’

Ook interessant...

07 december 2012

RI&E Grafimedia

08 mei 2018 | Schiphol-Rijk

Het KVGO op naar 2023: twaalf vragen & antwoorden

23 mei 2019 | Schiphol-Rijk

Sociale partners gaan arbobeleid en -instrumenten grondig moderniseren

16 november 2018 | Soest

Fons Bakkes: “Het KVGO is al een eind op weg naar 2023”