20 augustus 2014 | Zeist

Het KVGO en Achmea gaan op 24 september voor Fit & Flexibel

Op 24 september organiseren het KVGO en Achmea in Zeist een boeiende kennisbijeenkomst met als thema Fit & Flexibel. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW komt spreken, net als Arko van Brakel van De Baak. Bibi de Vries is dagvoorzitter. Verder is er de keuze uit vier workshops.

De bijeenkomst wordt vooraf gegaan door een Ledenraad van het KVGO. De Ledenraad buigt zich tijdens deze besloten bijeenkomst over de voortgang van de cao-onderhandelingen. KVGO-voorzitter Cees Verweij roept alle KVGO-leden op aanwezig te zijn.

Zij kunnen ’s middags en aan het begin van de avond een opmerkelijke bijeenkomst meemaken. Naast KVGO-leden zijn andere belangstellenden van harte welkom. Denk aan eigenaren van bedrijven, directeuren, leidinggevenden, bedrijfsleiders, specialisten op HRM-gebied en zelfstandige communicatieprofessionals.

Hans de Boer
Hans de Boer

Toonaangevende sprekers
Hans de Boer geeft zijn visie op de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven: nu en in de naaste toekomst. Fit & flexibel klinkt dapper in deze tijd. Maar dat vraagt veel, zeker in het samenspel tussen werkgever en werknemer in een superdynamische omgeving.

De Boer is sinds 1 juli voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW. Hij was ondernemer en commissaris en in de periode 1997-2003 voorzitter van MKB-Nederland. Ook was De Boer onder andere actief als voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid en initiatiefnemer van de herinvoering van ambachtsscholen/mts-en in Nederland, een keten van zo’n honderd vakcolleges.

Arko van Brakel
Arko van Brakel

Arko van Brakel is naast inspirator ervaringsdeskundige in – de ups en downs van – ondernemen. Verder is hij algemeen directeur bij de Baak, centrum voor leiderschap en ondernemerschap.

“De maatschappij verandert razendsnel van een MEconomy naar een WEconomy. ‘Greed’ en graaien zijn passé. Oude, universele waarden en verantwoordelijkheden worden gezocht en hervonden.

Waarde-gedreven bedrijven blijken ook naar financiële maatstaven succesvoller te zijn dan geld-gedreven ondernemingen. Maar hoe breng je de waarden van je organisatie tot leven zonder in belemmerende normen en regels te vervallen?”

Vier workshops
Fit & Flexibel is ook het motto voor vier workshops met een keur aan enthousiaste sprekers.

Flexibele organisatie
Aukje van het Nederend van het KVGO spreekt over ‘Personeel in de flexibele organisatie’.

“Dé flexibele organisatie bestaat niet en flexibiliteit is geen doel. Het is een middel om tot een betere bedrijfsvoering te komen. Met de Flexscan krijgen de deelnemers inzicht in de flexibiliteit van hun eigen onderneming. Verder praten we in deze workshop over flexibele mogelijkheden binnen de grenzen van de Grafimedia-cao. Denk daarbij aan werktijden, brede inzetbaarheid, beloning.”

Werk en zekerheid
Lineke Wichmann van het KVGO belicht de actualiteit rond de wet Werk en Zekerheid en gaat dieper in op de gevolgen voor het bedrijf.

“De wet Werk en Zekerheid treedt per 1 januari 2015 in werking en heeft impact voor de wijze waarop de flexibiliteit in de organisatie gestalte krijgt en de wijze waarop werkgevers flexibele arbeidskrachten gaan inzetten. In deze workshop worden de urgente arbeidsrechtelijke thema’s uit deze wet behandeld en wordt  aangegeven hoe  daarmee in de praktijk om te gaan.”

Volwassen arbeidsrelaties
‘Met een gezond spelersveld naar een flexibele en innovatieve onderneming’. Die route slaan Liesbeth Hooghoudt van Achmea en Danny Wilms van Workbooster in.

“Je kunt bedrijven alleen verbeteren als je mensen in beweging weet te brengen en te houden. Deze interactieve workshop gaat over ‘vitaal leiderschap’ en het belang van ‘volwassen arbeidsrelaties’.”

Bestuurdersaansprakelijkheid
Een ander heet hangijzer vormt ‘goed werkgeverschap en bestuurdersaansprakelijkheid’ in de flexibele onderneming.  Mirelle van Gemert-Engelbert en Mark Hoogeveen, beiden van Achmea en Maarten Jansen van het KVGO gaan samen de gevaren te lijf.

“De laatste jaren is de aansprakelijkheid richting medewerkers enorm uitgebreid. Voor vast personeel en ook voor tijdelijke dienstverbanden. De aansprakelijkheid van werkgevers gaat vaak verder dan men denkt. Hoe daarmee om te gaan en wat dient er geregeld te zijn?
En wat te denken van de bestuurdersaansprakelijkheid? Commissarissen en directieleden, de toezichthouders op een onderneming, zijn aangesteld om beslissingen te nemen. Dat kan vergaande gevolgen hebben op het gebied van aansprakelijkheid. Afgelopen jaar zijn de regels door de wetgever aangescherpt.  Concrete voorbeelden geven inzicht.”

Bibi de Vries
Bibi de Vries

Praktisch
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

13.45 uur ontvangst
14.15 uur opening congres door KVGO-voorzitter Cees Verweij en directievoorzitter Achmea Corporate Relations John Maassen
17.45 uur einde inhoudelijk deel, aansluitend aperitief en walking dinner

Het evenement vindt plaats in het Achmea Congrescentrum, Handelsweg 2, 3707 NH te Zeist.

Aanmelden kan vóór 16 september via onderstaand aanmeldformulier onder ‘Docs’. Of stuur een e-mail, waarna een digitaal document met de aanmeldmogelijkheden volgt.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, tenzij er na aanmelding en na 22 september een afmelding komt of de aangemelde niet op komt dagen. Dan is een bedrag van 95 euro per persoon verschuldigd.