20 september 2016 | Den Haag

Grafimedia cao algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe Grafimedia cao algemeen verbindend verklaard. De looptijd is van 1 november 2015 tot en met 31 maart 2018.Dat is gebeurd op verzoek van de sociale partners. Dat betekent dat ook werkgevers die niet bij de cao-partijen horen maar wel onder de bedrijfstak vallen zich aan de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen moeten houden en deze op hun werknemers moeten toepassen.