06 februari 2014 | Amstelveen

Duurzaamheidskringen kiezen nieuwe horizon

De branche telt zeven duurzaamheidskringen. Ooit waren er tien, maar door overnames – bedrijven binnen een kring – faillissementen en door gebrek aan menskracht daalde het aantal deelnemende bedrijven en moesten sommige kringen worden samengevoegd.

Op dit moment zijn er de kringen Breda (9), Rijnmond (10),,West (8), Noord-Holland (15), Noordoost Nederland (8), Midden Nederland (8) en Zuidoost-Nederland (15). In totaal nemen zo’n 73 bedrijven deel.

De nieuwe horizon betekent dat de kringen meer inhoudelijk en beleidsmatig aan de slag gaat met de zeven pijlers van MVO: behoorlijk bestuur, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk zaken doen, consumentenbelangen en maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling.

Een van de eerste thema’s daarin is gesprek met de stakeholders van het bedrijf: wie zijn het en hoe en wanneer en waarover praat je met hen. Hoe heb je dit ingebed in de beleid? In de loop van de komende twee jaar zullen deze thema’s behandeld worden en zo een steun zijn voor de toekomstige stappen bij verantwoord ondernemen.

Stevige kostenbesparing
Natuurlijk blijft men ook praktisch leren van elkaar. Het rondje duurzaamheid blijft vast onderdeel van de bijeenkomsten. Hierbij delen de deelnemers de ervaringen en kennis over de stappen die zij intern hebben gezet. Stappen die vrijwel altijd leiden tot een stevige kostenbesparing voor de bedrijven, maar ook bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot: een dubbel resultaat van de gedeelde inspanningen.

Veel van deze praktische zaken zijn te vinden op de website van het KVGO onder Ledenvoordelen › duurzaamheid › Stimular.

Milieubarometer
Ook ‘eigen’ of ad hoc thema’s worden behandeld. De kringen West en Midden-Nederland werden onlangs uitgebreid geïnformeerd door Trees for All over de mogelijkheden om samen met het nationaal Bossenfonds in Nederland een bos aan te leggen.

De kringen werken met de Milieubarometer van Stimular. Een prima hulpmiddel om inzicht te krijgen in de CO2-uitsoot van het bedrijf en in de kosten van het bedrijf. KVGO-leden kunnen een gratis kennismakingsabonnement krijgen voor het eerste jaar.

Binnenkort komt Stimular met de landelijke benchmark en wordt het dus mogelijk om de bedrijfscijfers te houden tegen (groepen) van andere grafische ondernemingen.

Geïnteresseerd ? Mail Henk Griffioen, of bel tel. 020 – 543 54 22,of per e-mail h.griffioen@www.kvgo.nl.