AVG | Nieuwe privacywet

In mei 2018 moeten alle organisaties - dus ook bedrijven - voldoen aan nieuwe privacyregels. Dat zijn wettelijke verplichtingen, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De regels hebben betrekking op gegevens van personen, zoals klanten, potentiële klanten, medewerkers en leveranciers. Het KVGO volgt de ontwikkelingen op de voet.

De wet stelt strenge eisen aan de omgang met persoonsinformatie. Wie niet aan de wettelijke regels voldoet, kan hoge boetes krijgen (tot miljoenen euro’s). Bestuurders van de onderneming zijn persoonlijk aansprakelijk.

De wet eist een inspanningsverplichting. Je moet kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de privacy te waarborgen. In de praktijk betekent dat: ICT-systemen op orde, beveiliging van computers en telefoons, contracten sluiten met derden over uitwisseling van gegevens, vastleggen wie in de organisatie de persoonlijke gegevens mag inzien en behandelen en instructie van alle personeelsleden.

Ook interessant...

11 januari 2018

Nieuwe AVG-privacywet

10 januari 2018 | Schiphol-Rijk

Nieuw voordeel voor KVGO-leden bij invoeren privacywet

05 december 2017 | Schiphol-Rijk

Hulpmiddel voor KVGO-leden naleving Privacyregelgeving (AVG)

14 oktober 2017 | Soestduinen

KVGO Kennissessie: Regels gegevensbescherming leveren administratieve rompslomp op