Sociale zekerheid

Sociale zekerheid kenmerkt zich door een enorme dynamiek. Pensioenen staan onder druk. Het KVGO analyseert, zorgt voor overzicht en informeert de leden.

De activiteiten op het terrein van sociale zekerheid zijn gericht op het beheersen en dekken van risico’s en kosten, de beperking van de administratieve lasten en het ontwikkelen en behouden van inzichtelijke, hanteerbare regelingen met een goede verhouding tussen prijs en prestatie.

Op het terrein van sociale zekerheid verzorgt het KVGO-verenigingssecretariaat de informatievoorziening aan leden, worden de politieke ontwikkelingen en wetgeving gevolgd, waar mogelijk beïnvloed en wordt hiertoe overleg gevoerd en contact onderhouden met vakbonden, overheid en VNO-NCW.

Bel 020 543 56 78
Mail Maarten Jansen

DOCS

grafimediafondsen

grafimediafondsen

timeos

timeos

pensioenfonds grafische bedrijven

pensioenfonds grafische bedrijven