Arbeidsvoorwaarden

Sociale innovatie is altijd een troefkaart van het KVGO en de branche geweest; in goede en in minder goede tijden.

Werkgevers en werknemers zijn het er over eens dat de huidige cao teveel is dichtgetimmerd en te weinig ruimte biedt voor flexibiliteit en maatwerk.Dit keurslijf knelt de bedrijfstak, maar evengoed bij de individuele ondernemingen en individuele werknemers. Nieuw te maken afspraken passen in de lange geschiedenis van sociale innovatie in de bedrijfstak.

De grafische cao stamt uit 1914 en was één van de eerste landelijke cao’s in Nederland, De afspraken zijn sinds die tijd uiteraard ingrijpend veranderd. Opnieuw loopt het KVGO binnen die traditie van vernieuwing voorop en sloot eind 2015 een nieuwe cao af.

Het KVGO streeft, samen met partners, een aantal concrete doelen na bij het arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid. Denk daarbij aan kwalitatief en kwantitatief goed opgeleide medewerkers, voldoende in- en doorstroommogelijkheden en de ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden, ofwel mediacompetenties.

Het KVGO zorgt voor de totstandkoming van de Grafimedia cao en maakt – indien gewenst – arbeidsvoorwaardenregelingen op maat. Op het terrein van arbeidsvoorwaarden verzorgt het KVGO-verenigingssecretariaat de informatievoorziening voor de leden en worden politieke ontwikkelingen en wetgeving gevolgd en waar mogelijk beïnvloed.

Bel 020 543 56 78
Mail
Aukje van het Nederend
Jordy de Mooij