Arbeidsomstandigheden

Het KVGO ontwikkelt activiteiten om bedrijven te ondersteunen bij het voorkomen en terugdringen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Veel tijd en energie is geïnvesteerd in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen bedrijven. Deze inspanningen vinden hun weerslag in de actuele Arbocatalogus Grafimedia. Samen met FNV Kiem, CNV Media, De Unie en ZSO ontwikkelde het KVGO in nauw overleg met de Arbeidsinspectie regels en afspraken die het werk binnen het bedrijf veilig en gezond maken.

Bovendien is er voor werkgevers een breed assortiment aan digitale instrumenten beschikbaar. Zo kunnen zij de vernieuwde Risico Inventarisatie & Evaluatie versie 3 (RI&E3) downloaden, net zoals gereedschap dat helpt oplosmiddelen in offset en zeefdruk verder terug te dringen.

Samen met commercieel partner Zilveren Kuis Achmea ontwikkelde het KVGO een breed pakket dat leden helpt een zo gezond mogelijk beleid in hun onderneming te voeren. Adviezen zijn te krijgen bij het Verzuimsteunpunt. Op maat gesneden verzekeringen zijn er mede op gericht de schade van verzuim zo laag mogelijk te houden.

Bel 020 543 56 78
Mail Maarten Reuderink

DOCS

arbocatalogus

arbocatalogus

arboinstrumenten

arboinstrumenten