Personeel & organisatie

Ondernemen doe je samen met de medewerkers in je organisatie. De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Ondernemers krijgen van het KVGO advies en ondersteuning bij alles wat samenhangt met personeel & organisatie.

Een belangrijk instrument om de leden concreet te informeren is de KVGO Personeelswijzer: de digitale informatie- en hulpbron op het gebied van personeelszaken. De site, exclusief voor KVGO-leden, ondersteunt de werkgever bij alle stappen die een medewerker door het bedrijf zet. Dat begint bij de aanname van nieuwe medewerkers en stopt bij het einde van het dienstverband.

De website is altijd actueel, doordat de beleidsmedewerkers van het KVGO alle wet- en regelgeving volgen en deze toesnijden op de praktijk van de ondernemer. De site bevat naast algemene informatie praktische hulpmiddelen zoals voorbeeldbrieven, arbeidsovereenkomsten, antwoorden op veelgestelde vragen, tips en handige links naar nog meer informatie. 

Hedendaagse arbeidsvoorwaarden
Sociale innovatie is altijd een troefkaart van de branche en het KVGO geweest; in goede en in minder goede tijden. Werkgevers en werknemers zijn het er over eens dat de huidige cao teveel is dichtgetimmerd en te weinig ruimte biedt voor flexibiliteit en maatwerk. Dit keurslijf knelt de bedrijfstak, maar evengoed bij de individuele ondernemingen en individuele werknemers.

Nieuw te maken afspraken passen in de lange geschiedenis van sociale innovatie in de bedrijfstak. De grafische cao stamt uit 1914 en was één van de eerste landelijke cao’s in Nederland, De afspraken zijn sinds die tijd uiteraard ingrijpend veranderd. Opnieuw loopt het KVGO binnen die traditie van vernieuwing voorop.

Sociale zekerheid
Tegelijkertijd verliest het KVGO de werkelijkheid van alledag niet uit het oog. De activiteiten op het terrein van sociale zekerheid zijn gericht op de beheersing en dekking van risico’s en kosten, voor zowel werkgever als werknemer. Ze zijn ook gericht op de beperking van de administratieve lasten en op het ontwikkelen en behouden van inzichtelijke, hanteerbare regelingen waarbij een goede verhouding tussen prijs en prestatie voorop staat.

Sociale arbeidsmarkt
Het KVGO streeft, samen met partners zoals GOC, een aantal concrete doelen na bij het arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid. In de bedrijfstak daalt de werkgelegenheid. Met C3 Werkt! probeert het KVGO samen met het NUV (Nederlands Uitgeversverbond) en de sociale partners FNV Kiem en CNV Media werknemers van werk naar werk te begeleiden. Het initiatief geldt als voorbeeld in Europa hoe je mobiliteit kunt organiseren.

Toekomstgericht opleiden
De communicatiebranche heeft, nu en in de toekomst, behoefte aan goed opgeleide medewerkers, aan voldoende in- en doorstroommogelijkheden en aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden, ofwel ‘mediacompetenties’. Het Centrum voor Merk en Communicatie (CMC) en NUV werken samen met het KVGO om een impuls te geven aan het leren en aan de ontwikkelingsmogelijkheden in onze bedrijfstak.