Ondernemen

Als ondernemend Nederland maken we uitdagende tijden door, zeker in de grafimediabranche. Des te meer redenen om waar mogelijk gezamenlijk op te trekken om onze belangen actief over het voetlicht te brengen en daar waar nodig assertief te verdedigen.

Ondernemen in de grafische bedrijfstak stelt de hoogste eisen aan de individuele ondernemer. In een krimpende markt, met licht dalende omzetcijfers, is op tijd investeren in mensen en machines van levensbelang. Het KVGO ondersteunt ondernemers daarbij.

De grafische industrie produceert alleen al in Nederland elk jaar voor ruwweg zo’n 5 miljard euro aan drukwerk. Dat gebeurt in een branche met steeds minder bedrijven en steeds minder medewerkers. Dan kan alleen in een industrie die stoelt op eeuwenoude wortels en tegelijkertijd vitaal en levend is.

Grafische ondernemers investeren in de nieuwste machines die weer sneller draaien, kortere insteltijden hebben en vergaand zijn geautomatiseerd. Het werk kan ook met minder mensen gedaan worden. In die zin heeft de bedrijfstak de afgelopen jaren een geweldige productiviteitsslag gemaakt.

Bovendien wordt gezocht naar nieuwe verdienmodellen door de productie van meerdere bedrijven te bundelen en op zoek te gaan naar innovatieve producten en diensten.

Wil je aan die race meedoen dan moet je als bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen. Je financiële huishouding moet op orde zijn, wil je kunnen investeren. Je zult je productie verregaand moeten rationaliseren, omdat nog meer capaciteit een nog grotere druk op de prijzen inhoudt. Je medewerkers zullen met de nieuwste technieken om moeten kunnen gaan.

Dit zijn de de main stream grafische bedrijven. Uiteraard zijn er ook die goede zaken doen in niches, of in een segment zitten dat een sterke groei vertoont zoals de verpakkingsindustrie. KVGO-leden zijn altijd bezig met nieuwe en innovatieve technieken.

Nieuwe markten is een lastiger verhaal. Van oudsher zijn ondernemers in deze bedrijfstak gefocust op techniek en vergaten we de klant en de markt wel eens. Dat is nu veel minder het geval. We vergeten ook wel eens dat we een prachtig product maken, maar dat dit ook verkocht moet worden.