MVO Nederland

“MVO Nederland is dé nationale kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert, stimuleert en ondersteunt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.”
partnerschap MVONL“Ons streven is dat alle ondernemers in ons land MVO als dé standaard gaan beschouwen voor ondernemen in de 21ste eeuw.

Als partner of supporter van MVO Nederland ondersteunt u deze ambitie en bent u bereid hieraan zowel binnen uw bedrijf als extern actief bij te dragen.”

Het KVGO is partner van MVO Nederland.