Duurzaamheidskringen

Ondernemers ontmoeten elkaar in  duurzaamheidskringen bij hun speurtocht naar duurzaam ondernemen. Deze duurzaamheidskringen zorgen voor informatie, discussie en continuïteit.

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het om het vinden van een balans tussen people, planet en profit. Vaak blijkt deze balans tot betere resultaten te leiden voor zowel het bedrijf als de samenleving. De duurzaamheidskringen vormen met hun deelnemers belangrijke netwerken van de bedrijfstak.

Dat gaat verder dan het zoeken en vinden van milieusparende mogelijkheden. Het raakt de complete bedrijfsvoering en alle spelers: de opdrachtgevers, de leveranciers, de medewerkers en uiteindelijk de maatschappij.

MVO moet meer zijn dan een goed voornemen dat elk jaar opnieuw herhaald wordt. Het gaat om concrete stappen, om daadwerkelijke verbeteringen. Het KVGO staat aan de wieg van de duurzaamheidskringen.

Ondernemers wisselen ideeën uit en brengen zo collega’s een stapje verder. Een nuttig instrument bij het in kaart brengen van de besparingsmogelijkheden is de Milieubarometer.

Het KVGO begeleidt de duurzaamheidskringen die worden ondersteund door Stimular.

Bel 020 543 54 22
Mail Henk Griffioen

of Stimular
Marc Herberigs
Stefan Romijn