Vertegenwoordiging & lobby

Veel van de activiteiten van het KVGO zijn direct zichtbaar. Andere spelen zich achter de schermen af, aan de vergadertafels met de politiek, met overheden, sociale partners, werkgeversorganisaties en andere organisaties in de keten. In Nederland en in Europa.De concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in de grafische keten ligt onder vuur door het ontbreken een gelijkwaardig speelveld – een level playing field – ten opzichte van concurrenten uit het buitenland. Oorzaken zijn te vinden in het verschil in arbeidskosten,

Europese subsidies die concurrentievervalsing in de hand werken en aanzienlijke verschillen in milieuwetgeving. Het KVGO spant zich in om marktverstorende subsidies te beëindigen of minstens te minimaliseren. Ook dient nationale en internationale milieuwetgeving op elkaar te worden afgestemd.

Het KVGO maakte zich sterk voor een vernieuwde faillissementswetgeving. Ook is het KVGO permanent in overleg over wetgeving rond aanbestedingen in Nederland en in Europa. Duidelijk is dat mede door de inspanningen van het KVGO samen met VNO-NCW en MKB-Nederland de regelgeving verbeterd is. Wat ontbreekt is nog altijd een volwaardige klachtenprocedure.

De financiële crisis zorgde voor een scherpere regelgeving op het gebied van governance, zeg maar op het toezicht op instituties zoals het Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB). Achter de schermen vragen die veranderingen veel aandacht en een grote inzet van bestuur en bureau.

Bel 020 543 56 78
Mail Fons Bakkes