De productieketen

Grafische producten zijn complex en komen tot stand in een lange productiekolom. Het is zonde als de inspanningen van de één teniet gedaan zouden worden door een ander, doordat er gaten in deze productieketting vallen.

Een ketenbrede aanpak staat voorop. Alle bij de productie, distributie en handel betrokken partijen kunnen een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de eindproducten van papier en karton.

Samenwerking, afstemming en uitwisseling van kennis zijn essentieel. De spelers in de communicatiebranche nemen hun verantwoordelijkheid. De producenten van platen en inkt en de handelshuizen spannen zich in om de klassieke grafische industrie toekomstbestendig te houden.

Maar de inspanningen gaan verder dan drukker, nabewerker en transporteur. Het geldt ook de ontwerper, de uitgever en de papiergroothandel.

Het KVGO werkt daartoe binnen het Informatiecentrum Papier en Karton (IPK) onder andere samen met de Koninklijke VNP, de Vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken en het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). Ook zijn er informelere contacten met de Federatie Oudpapier FNOI.

Al jaren scoort Nederland uitstekende cijfers bij het hergebruik van oudpapier en karton. In 1993 sloot het KVGO de eerste milieubeleidsovereenkomst met de overheid. Ook op het gebied van het gebruik van papier, de vermindering van de uitstoot van CO2 en van vluchtige organische stoffen, sloot het KVGO convenanten met de overheid. Een verantwoord milieubeleid past binnen de opdracht die ondernemers zich stellen om duurzaam te ondernemen.

DOCS

nuv

nuv

papier & karton

papier & karton

koninklijke | vnp

koninklijke | vnp