Communicatie-branche

De grafische bedrijfstak maakt deel uit van de productieketen in de communicatiebranche. Onze communicatiebranche beweegt zich op het snijvlak van industrie en dienstverlening.

De industriële activiteiten vormen een onderdeel van de maakindustrie in Nederland. Een toenemend aantal grafimediabedrijven breidt de dienstverlening uit naar advies en creatie. Tegelijk zetten vele grafische bedrijven stappen in de richting van de creatieve industrie.

Grafimediabedrijven betreden nieuwe speelvelden en nieuwe spelers betreden ons vertrouwde speelveld. De nieuwkomers hechten minder aan grafische tradities en slaan andere wegen in. Het KVGO wil geen dam opwerpen tegen deze nieuwkomers. Integendeel.

Het KVGO heeft deze ondernemers veel te bieden. Denk aan bedrijven die zich bezig houden met het ontwikkelen van games, van apps voor mobiele platforms, met audiovisuele producties, of zelfs met podium- en evenemententechniek. Dichter bij huis staan ondernemingen op het gebied van vormgeving en ontwerp, van fotografie en van reclame.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelde een ‘Topteam Creatieve Industrie’ samen. Dit team vindt dat de klassieke productiebedrijven, waartoe veel van de KVGO-leden gerekend kunnen worden, geen deel uitmaken van de creatieve industrie. Maar het KVGO telt onder de eigen leden wel degelijk een groot aantal bedrijven die daadwerkelijk deel uitmaken van de creatieve bedrijfstak. De vereniging heeft de ambitie die bedrijven dan ook actief te vertegenwoordigen.

Het KVGO er van overtuigd dat onze vereniging aantrekkelijk is voor vrijwel alle ondernemers in die brede branche. Denk daarbij aan onze infrastructuur van 1.000 leden met een hoge organisatiegraad. Denk ook aan het opleidingenaanbod met grafische lycea en HBO-scholen en een kennisinstelling zoals GOC. Denk aan instituties zoals het A&O Fonds, het Pensioenfonds PGB.

Kennis delen
Het KVGO heeft bovendien kennis ter beschikking die het graag wil delen met nieuwkomers op de markt. Kennis op het gebied van arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, arbo, milieu, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Netwerken
Oude organisatiestructuren volstaan niet langer om vorm en inhoud aan het nieuwe werken te geven. Groepen opereren informeler en losser. Ook zij worden waar mogelijk ondersteund door het KVGO-bureau.

De door het KVGO geleverde ondersteuning is vooral gericht op het initiëren en het – helpen – starten van dit type netwerken. Het past hedendaagse netwerken om de deelnemers daarna de ruimte te laten voor zelfwerkzaamheid en initiatief.

Imago
Het KVGO staat niet alleen pal voor de belangen van de werkgevers in de bedrijfstak. De blik is ruimer en reikt verder. Het KVGO getroost zich grote inspanningen om het imago van de communicatiebranche en de maakindustrie in de samenleving te verbeteren. Denk aan de langlopende Print Pakt-campagne.

De mensen die het KVGO wil bereiken zijn de eigen leden, maar ook ambtenaren, politici, bestuurders van uiteenlopende belangengroeperingen en journalisten. De aandacht richt zich hierbij ook op jongeren die immers van doorslaggevend belang zijn voor een gezonde toekomst van de bedrijfstak. Het KVGO werkt daarbij samen met GOC in Veenendaal. 

Internationaal opereren
De wereld is groter dan Nederland. Europa wint elke dag aan belang. Nederland importeert niet alleen grafische producten, maar is ook exporteur. In samenwerking met sociale partners en GOC tracht het KVGO een gezamenlijke strategie te ontwikkelen voor de communicatiebranche in Nederland die past binnen Europese trends en ontwikkelingen. Binnen Intergraf, de Europese koepel van grafische werkgevers, spelen KVGO-bestuurders een belangrijke rol.