20 november 2017 | Schiphol-Rijk

De KVGO cao-onderhandelingsdelegatie begint met werk

De werkgeversdelegatie van het KVGO voor de cao-onderhandelingen, die tijdens de Ledenraad in Venlo is benoemd, komt in de week van 20 november voor het eerst bij elkaar. Ook de klankbordgroep die de delegatie voor het eerst zal bijstaan houdt een eerste bijeenkomst. De delegatie bestaat uit vijf personen onder wie een vertegenwoordiger van de verpakkingsdrukkerijen.

De Ledenraad benoemde op voordracht van het bestuur de delegatie die de komende cao-onderhandelingen tot een goed einde moet brengen. Naast voorzitter Richard van den Berg maken Henk Harkema, André Marcelis, Reinie Kuperus en Dorothy van Schaijk deel uit van het team.

Vele verzekeringen
“Deskundige mensen met veel ervaring waar ik graag de onderhandelingen mee inga”, zegt Richard van den Berg. De onderhandelingen zelf lijken volgens hem moeilijk te worden.

“Op de FNV-eisenlijst staat een loonsverhoging met drie procent. Ik ben bang voor dat soort eisen want zo’n verhoging kunnen we in onze branche volstrekt niet hebben. We zullen bovendien wat moeten doen aan ‘duurzame inzetbaarheid’ om er voor te zorgen dat we langer met onze mensen kunnen optrekken.”

Van den Berg zet vraagtekens bij de vele verzekeringen die de branche kent. “Is dat allemaal wel nodig, moeten we ons afvragen. We moeten er voor zorgen dat dat geld zo goed mogelijk besteed wordt.”

Klankbordgroep
De delegatie wordt dit jaar voor het eerst begeleid door een klankbordgroep. Die bestaat uit elf leden en vormt een afspiegeling van midden, groot en klein binnen het KVGO. Die constructie is gekozen omdat de Ledenraad, die voorheen zelf als ‘klankbord’ fungeerde, nog maar twee vergaderingen per jaar kent.

Van den Berg: ‘’Met die groep kunnen we nu regelmatig afstemmen of we wel de goede richting opgaan en of we misschien nog iets kunnen toevoegen. We zullen de komende maanden gezamenlijk optrekken.”

In voorkomende gevallen zal de Ledenraad wel bij elkaar geroepen worden om formele besluiten te nemen.